Teknik Servis  
Teknik Hizmetler
ENERJİ
TAMİR BAKIM * Power Supply * Motor Sürücüler /Dc -Ac- Step -Servo * İnvertör - Konvertörler * CPU Kartları * Digital ve Analog Kartlar * Interface Kartları * PLC Input -Output Kartları * LCD Ekran ve Sistem Monitörleri * Forlikft Kartları * Klima kartları * İş makinaları ve Vinç Kumanda Kartları Onarım Prosedürü * Kart ile ilgili arıza ve teknik bilgilerin ilgili forma kaydı * Firmaya alınan veya gönderilen kart cihaz vb.. elektronik aksam ilgili (arıza, kullanım yeri ve seri nosu ) bilgilerin kayıtlara alınması * Arızalı kartın ön incelenmesinin yapılması * Kart üzerinde fiziksel tahribat yanık kırık ve çatlakların gözle kontrolü ve onarım durumunun saptanması * Programlı malzemelerin kopyalanması * (ROM, FlashROM, EPROM, EEPROM, MICROCONTROLLER, PAL, GAL vb.) programlama cihazları ile okunması ve gerektiğinde bilgisayara yedeklenmesi * Kart Üzerinde Bulunan Componetlerin kontrolü * Kart üzerindeki tüm pasif devre elemanarının ( ı / v) test cihazi ile kontrolü * Kart üzerindeki tüm lineer ve digital devre elemanlarının kontrolü (digital -linear tester) * Malzeme araştırması * Bulunan arızalı malzemelerin yurt içi ve dişi piyasalardan temin imkanlarının araştırılması * Teklif ve onay * Arıza raporu hazırlanarak ilgili firmaya onarım fiyat teklifi verilip onay aıindığında onarımı yapılır. * Teslimat ve Teyid * Tamir edilen cihaz veya kart firmanızın yetkili elemanları tarafından 5 gün içerisinde kontrol edilip,sonucu olumlu veya olumsuz firmamıza bildirilecektir. * Bildirim yapılmadıysa kartın çalıştığı var sayılarak firmaya fatura edilir.Sonuç olumsuz olduğu takdirde hiçbir müdahale yapılmadan firmamız ile irtibat kurulur. * Bi sırada Tema'nın bilgisi dışında söz konusu cihaz veya karta başka bir kisi ,kurum veya kurulusun herhangi bir müdahalesi sonucunda oluşan maddi ve manevi zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz.